Η ειδηση είναι από τον ή την Φροντιστήριο Νετρίνο - Ύδρα
http://netrino.edu.gr/news.php?extend.83